Counselling in tijden van recessie

6 april, 2013 door Gemma Aalmans

Het behoeft geen verder betoog dat de huidige economische recessie bij veel mensen tot een persoonlijke recessie leidt. Toenemende cijfers over ziekteverzuim vanwege psychische klachten geven daar blijk van.

Ik neem ten dien aanzien ook in en rondom mijn praktijk duidelijke signalen waar.

Gevoelens van onzekerheid door gebrek aan vertrouwen in de toekomst, de arbeidsmarkt, de economie worden regelmatig genoemd als bron van innerlijk pessimisme. Dat men daarmee dan indirect gebrek aan vertrouwen in zichzelf bedoelt, blijft onbewust.

Ontmoedigende gedachten vormen namelijk de grondslag voor sombere gevoelens, dito gedrag en aldus met dito gevolgen. Daarmee is de negatieve spiraal gevormd, die op de betrokkene en zijn omgeving -zowel in privé als werk- een negatieve invloed heeft.

Werkgevers zouden er dan ook in tijden van recessie juist goed aan doen om hun werknemers een bewustwordingspush te geven, teneinde zo’n negativiteit vroegtijdig te doorbreken.

Daarmee wordt niet alleen innerlijke onrust teniet gedaan, doch bevlogenheid, commitment en geluksgevoel bevorderd, waardoor productiviteit verhoogd en verzuim t.g.v. psychische klachten verminderd.

Dat werkgevers zelf niet voor zo’n push kunnen zorgen is voor de hand liggend, doch daar kunnen zij professionals zoals ik voor inhuren.

Een gecertificeerd counsellor is HAt er namelijk voor om mensen die in een negatieve spiraal zitten, die zich angstig of onzeker voelen, te stimuleren om weer in hun eigen kracht te komen en hen te inspireren tot, zoals ik het in dit geval zelf noem 'anti-doomdenken'.

Om zich vol overgave aan hun taken te kunnen wijden hebben werknemers volledig vertrouwen in zichzelf, collega’s en de organisatie nodig; missen zij dit, dan missen zij de basis om voor het bestaansrecht van hun werknemerschap en van de organisatie te vechten.

En dat is nu juist waar het in recessie om draait. Daarenboven is het niet vreemd dat dit soort fundamentele aspiraties vervlogen zijn, na jarenlang in een economie geleefd te hebben waarin de bomen tot in de hemel groeiden en alles vanzelfsprekend leek.

Het beste uit jezelf halen in tijden van overvloed is niet moeilijk.

Juist in problematische tijden als de huidige is het een uitdaging om jezelf te overstijgen, de innerlijke plaaggeest te verslaan en je vol vertrouwen voor je doel te blijven inzetten; daar haal je veel meer voldoening en navenant resultaat uit.

Met mijn individuele counselling en groepstrainingen leer ik mensen om bewust positief met de huidige recessie om te gaan en moedig ik hun aan -juist nu het zo belangrijk is- het beste uit zichzelf te halen. Daarmee is hun eigen welzijn en dat van de organisatie gebaat, want zoals het er momenteel uitziet, hebben we voorlopig nog geen wind in de zeilen en dat betekent: roeien als de beste! smiley

Verdere informatie omtrent individuele counselling of groepstrainingen binnen de organisatie is te vinden onder:

 Counselling
 Groepstrainingen