PRIVACYVERKLARING

Voor een goede dienstverlening is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, coach, counsellor, re-integratieconsulent een dossier aanleg. Naast adres en contactgegevens bevat uw dossier aantekeningen over uw situatie en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik heb ontvangen van - of na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij - een andere betrokken partij.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG en dus onder meer:

  zorgvuldig omgaan met uw gegevens;
  er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling/traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar/zorgverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, in overleg met u.
  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en voor de communicatie met u.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Indien u dat wenst kunt u na afloop van de behandeling/traject of daarna op elk gewenst moment, schriftelijk aangeven dat uw dossier bij mij wordt verwijderd conform de wettelijke bepalingen. Alleen als u binnen 14 dagen hiervan een bevestiging heeft ontvangen is uw bericht binnengekomen. Dit betekent wel, dat bij een toekomstige behandeling/traject tijd moet worden besteed aan het verzamelen van de benodigde intake gegevens en historie. Tenzij wettelijk anders bepaald of in overleg met u, hanteren wij een bewaartermijn van uw dossier van tenminste 5 jaar na afloop van de laatste behandeling/traject.

Gemma Aalmans BV