Reintegratie Maastricht

Voor het programma 'Werkfit maken' en/of 'Naar werk' komt u in aanmerking als u van het UWV een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheids- uitkering ontvangt. (WGA, WIA WAO, Wajong of WAZ)

Als u ziek bent en uw eigen functie niet meer kan uitoefenen help ik u graag bij uw zoektocht naar passend werk. Dit kan een andere functie bij uw eigen werkgever zijn, maar ook een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Dit laatste is re-integratie 2e spoor. Via het re-integratietraject ga ik, samen met u, actief op zoek naar ander werk. Werk dat aansluit op uw beperking(en).

Reintegratiebureau Maastricht-Airport

Reintegratiebureau Gemma Aalmans BV biedt de volgende reintegratie mogelijkheden:
  Reintegratie bij uw eigen werkgever in een andere functie
  Reintegratie bij een andere werkgever
  Reintegratie als u een WIA-WGA uitkering ontvangt
  Reintegratie ingezet door het UWV

"Werkfit maken"

Met het reintegratie programma "Werkfit maken" legt u een mooi fundament voor werk in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Het UWV biedt via uw contactpersoon het "Werkfit maken" programma aan. Het programma "Werkfit maken" is zeer geschikt als u nog niet helemaal klaar bent om zelf op de arbeidsmarkt een baan te vinden.

Werkwijze

Samen bepalen we uw doelen voor de toekomst en leer ik u beter om te gaan met eventuele belemmeringen en mogelijke valkuilen. Ik geef u inzicht in de werking van de arbeidsmarkt en samen versterken we de eventuele vaardigheden die u nodig heeft. Samen onderzoeken we waar voor u de beste kansen liggen. Als persoonlijke coach versterk ik uw werknemersvaardigheden en uw persoonlijke effectiviteit door mental coaching en loopbaanadvisering. (oriëntatiebaan of werkervaringsplaats) Uw persoonlijke drijfveren, interesses en kwaliteiten breng ik duidelijk in kaart.

"Naar werk"

Met het re-integratie programma "Naar werk" vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om u te begeleiden naar loon- of inkomensvormende arbeid. Het kan zowel gaan om werk in een reguliere dienstbetrekking of om werk als zelfstandig ondernemer.

Werkwijze

Omdat er veel tijd, moeite en kosten worden geïnvesteerd om u een nieuwe arbeidsplek te bezorgen is het van belang om de duurzaamheid van deze arbeidsrelatie te waarborgen. U krijgt in de nieuwe werksituatie te maken met o.a. taakinstructies, hiërarchie, verwachtingen, verantwoordelijkheid, arbeidsomstandigheden, enz. Ook in de nazorgfase heb ik regelmatig contact met u en uw nieuwe werkgever om diverse zaken te evalueren om zo eventuele problemen vroegtijdig op te kunnen lossen.

Mijn kwaliteit

Door middel van accreditatie, intervisie, supervisie en permanente bijscholing wordt de kwaliteit van mij als Registercounsellor® gegarandeerd. Ik ben geaccrediteerd lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (AbvC), van de RBCZ, geregistreerd Loopbaanprofessional (NOLOC) en als natuurgeneeskundige ben ik in het bezit van een AGB code. Vanzelfsprekend geldt voor de uitvoering van mijn beroep de algehele geheimhoudingsplicht.

Afspraak maken?

  DIRECT CONTACT

PUBLICATIES

Blog & ervaringen

gemma aalmans maastricht

Denken en genieten

Re-integratie, Counselling, Coaching, Gemma Aalmans - Maastricht

De zomervakantie is alweer in het zicht. Nog enkele weken en de grote uittocht gaat weer van start. De meesten zullen zeggen "pff... de mooiste tijd van het jaar; eindelijk even genieten".

lees verder

De accu bijtanken

Re-integratie, Counselling, Coaching, Gemma Aalmans - Maastricht

De spreekwoordelijke laatste loodjes voorafgaand aan de zomervakantie wegen inderdaad het zwaarst. Het werk moet af, zaken moeten worden afgerond, gefactureerd, opgeruimd en overgedragen.

lees verder

Kans of succes?

Re-integratie, Counselling, Coaching, Gemma Aalmans - Maastricht

Soms verwachten we ‘wonderbaarlijke’ dingen van mensen als het gaat om acceptatie, coping of gedragsveranderingen. Ik kan mij bijvoorbeeld heel goed inleven in de situatie waarbij een cliënt...

lees verder